Fresh Olive Oil

Client / Cliente: Mas Antònia


Look and feel desenvolupat especificament pel mercat anglosaxó. La desconeixença de la importància de consumir oli d’oliva de la mateixa temporada per garantir-ne la màxima qualitat, va portar a crear un missatge clar i net, posant l’any de la collita al frontal.


Look and feel desarrollado específicamente para el mercado anglosajón. El desconocimiento de la importancia de consumir aceite de oliva de la misma temporada para garantizar su máxima calidad, llevó a crear un mensaje claro y limpio, poniendo el año de la cosecha en el frontal.


Unlike wine, olive oil deteriorates with time. Mas Antònia focuses on freshness. That’s why they state the harvest date on the front of their bottles.