Peón de Rey

Client / Cliente: Arconvert-Ritrama


Re-interpretació del joc d’escacs, a través del tauler i el moviment de les peces. La combinació de dos colors roses amb clavat dona contrast de manera subtil a aquesta etiqueta. 


Re-interpretación del juego de ajedrez, representando el tablero y el movimiento de las piezas. La combinación de dos colores rosa con el clavado da un sutil contraste a esta etiqueta.


Reinterpretation of the game of chess, featuring the board and the movement of the pieces. The combination of two pinks with the de-bossing gives a subtle contrast to this label.